A A A

inne produkty z natury

  • Jak powstaje BIO sok z noni Tahiti Naturel

    Aby w wyniku produkcji powstał sok o najlepszych możliwych właściwościach organoleptycznych oraz o maksymalnej zawartości substancji odżywczych wymagane jest dochowanie ścisłego reżimu technologicznego w całym okresie produkcji - od zbioru na plantacji po dostawę na półkę apteczną.
  • Wpływ pasteryzacji na wartość odżywczą soków z noni

    Pasteryzacja soku z noni jest kluczowym etapem finalizującym produkcję. Wszystkie soki z noni muszą być pasteryzowane aby zatrzymać proces fermentacji soku. Celem pasteryzacji jest eliminacja wszystkich niebezpiecznych dla zdrowia bakterii i uczynienie soku czystym i bezpiecznym dla konsumenta.