A A A

Jak powstaje BIO sok z noni Tahiti Naturel

W stadium produkcji reżim ten jest ściśle uzależniony od naturalnego procesu dojrzewania owoców noni, który można podzielić na pięć etapów.

 

Owoc noni w drugim stadium dojrzewania PUU

Etapy dojrzewania owocu noni:

1. Pierwszy etap: Nono PI (takiej nazwy używa się na plantacjach Polinezji Francuskiej) - owoc jest bardzo twardy z ciemno zieloną skórą;

2. Drugi etap: Nono PUU - owoc jest bardzo twardy, przybiera kolor jasno zielony (patrz fotografia obok)

3. Trzeci etap: Nono OMOTO - owoc w dalszym ciągu twardy, skóra zmienia kolor na jasno żółty;

4. Czwarty etap: Nono TOHEA - owoc zaczyna mięknąć, skóra ma jasno żółtą barwę;

5. Piąty etap: Nono PE - owoc jest miękki, skóra uzyskała białą barwę.

 

Przemiana ze stadium pierwszego Nono PI do drugiego Nono PUU trwa od 6 do 8 dni. W ciągu następnych 3 do 4 dni owoc osiąga czwarte stadium dojrzałości Nono Tohea. Ostatni etap dojrzewania zachodzi w czasie zaledwie 6-8 godzin.


Tak ujęty proces dojrzewania owoców noni ściśle determinuje czas trwania poszczegónych procesów obróbki surowca.


1. Selekcja i mycie owoców


W pierwszej kolejności następuje zbiór owoców. Owoce są zbierane ręcznie na plantacjach Tahiti oraz kilku pobliskich wysp. Do zbioru kwalifikuje się tylko owoce, które osiągną drugie stadium dojrzałości zwane "Nono PUU" (patrz "Etapy dojrzewania owoców Noni"). Bezpośrednio po zbiorze są myte wodą i suszone. Cały proces trwa nie więcej niż 48 godzin.


2. Powtórna selekcja i mycie


W ciągu następnych kilku godzin owoce są transportowane z poszczególnych plantacji do laboratorium produkcyjnego na Tahiti. Tutaj owoce najpierw są powtórnie sortowane w celu wyeliminowania sztuk uszkodzonych podczas transportu, po czym jeszcze raz podlegają płukaniu wodą. Na tym etapie produkcji owocę są w trzecim ("Nono OMOTO") lub czwartym ("Nono TOHEA") stadium dojrzewania. Po płukaniu suszy się je na słońcu jednak nie dłużej niż przez 24 godziny dotąd, aż osiągną ostatnie stadium dojrzałości zwane Nono PE. Owoce są gotowe do właściwej obróbki.


3. Ekstrakcja miąższu


Teraz następuje mechaniczne oddzielenie skór i nasion od miąższu owoców. Wyciskaniu poddawany będzie tylko i wyłącznie miąższ. Odseparowany miąższ trafia do wyciskarki.


4. Wyciskanie i filtracja soku


Otrzymany z wyciśniętego miąższu sok wędruje do instalacji filtrującej, której zadaniem jest pozyskanie czystego soku, pozbawionego zanieczyszczeń i pozostałości miąższu. Jest to kluczowe stadium produkcji soku noni . Do odsączenia soku z miąższu stosowany jest specjalistyczny system filtracji z przepływem stycznym (z ang. Tangential Flow Filtration - TFF).

Stosowany w systemie filtr o rozmiarze porów rzędu 0,2 mikrometra pozwala pozyskać sok o nadzwyczajnych właściowściach organoleptycznych oraz świetnej jakości pod kątem mikrobiologicznym. Sok odfiltrowany tą metodą uzyskuje stabilność mikrobiologiczą zapobiegającą ewentualnej fermentacji. (więcej o zaletach tej metody filtracji). Natychmiast po filtracji sok jest przelewany do tysiąclitrowych szczelnych kontenerów, które są składowane w specjalnej chłodni. W ten sposób sok przechowywany jest do momentu butelkowania.